April Carlson

מערכת מובנת של פרסי עובדים. עובדים לוקחים טיפים מגברים באופן אישי. משימת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים כדי לספק שירותים באופן בלעדי לאיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת הזדמנות לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לעיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים ראויים לעובדים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל משפיע על ההכרזה על בקשת הילדה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות בדיוק על כתפי העובדת. המחיר הממוצע של שכירת יומי בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.

Author's posts

CLOSE
CLOSE